Sơn lót Đông á Paint luôn đóng vai trò then chốt, vừa giúp liên kết bề mặt sơn vừa góp phần bảo vệ bề mặt thi công công trình