Nhà máy sản xuất sơn nước nội thất cho công trình và cợ quan trường học, tòa nhà. Cung cấp sơn nươc trên toàn miền nam