From2016Tonay

Chính thức mở chi nhánh Phía Nam.

From2015Tonay

Công ty bắt đầu chiến lượt bán hàng tại thị trường Miền Nam.

From2010Tonay

Công ty dời và đặt trụ sở chính tại KCN Vật Tư Đường Sắt, Đông Anh.

From2006To

Thành lập năm 2006 tại KCN Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

Đang cập nhật…

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.