• 02746.51.01.01
  • tapdoandonga@gmail.com
Sơn Đông Á tặng xe tải cho Đại Lý

Sơn Đông Á tặng xe tải cho Đại Lý

Bắt đầu từ năm 2017 Cty CPTĐ Sơn Đông Á triển khai chương trình tặng xe cho hệ thống đại lý đặt doanh số. Chương trình với nhiều mức lựa chọn dễ dàng cho đại lý có thể đạt được, từ đó cùng công ty sơn Đông Á phát triển tốt hơn hình ảnh Maketing cho thị trường.

Ngày 31/12/2017 là ngày đầu tiền cty tiến hành bàn giao chiếc xe tải đầu tiền cho Đại Lý Phú Thịnh tại Trà Vinh. Chúc Đại lý tiếp tục phát triển tốt hơn, đồng hành lâu dài và đạt được những thành công tiếp theo cùng Sơn Đông Á tại thị trường Trà Vinh.

X